Kancelaria Adwokacka. Adwokat Cezary Wydra

Witam na stronie Kancelarii Adwokackiej adwokata Cezarego Wydry. Kancelaria mieści się na terenie miasta Elbląga.

Ukończone studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kilkuletnie doświadczenie nabyte w toku pracy w kancelarii adwokackiej oraz w trakcie aplikacji adwokackiej gwarantują wysoką jakość oferowanych usług.

Kancelaria prowadzi obsługę zarówno klientów indywidualnych, jak również podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzenia spraw karnych, karnych skarbowych, cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych i z zakresu prawa pracy.

Każdemu klientowi Kancelaria zapewnia indywidualne podejście do sprawy, tak aby po dokonaniu analizy przedstawionego problemu zaproponować optymalne rozwiązanie z uwzględnieniem wszystkich okoliczności towarzyszących danej sprawie.

Kancelaria zapewnia również zachowanie pełnej poufności w zakresie powierzonych jej spraw. W szczególności Kancelaria zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie dane, jakie zostały jej przekazane przez klientów, w tym tajemnice handlowe, informacje dotyczące kontraktów, informacje o prowadzonych przez klientów operacjach gospodarczych, jakie mogą się znaleźć w posiadaniu Kancelarii w związku z prowadzonymi sprawami.